Abuse Complaints

Jestliže odběratel označí rozesílku jako spam, dojde k tzv. Abuse Complaint. Při velkém množství nahlášení může spadnout velká část rozesílky do spamu, a to i těm uživatelům, kteří jako spam rozesílku neoznačili. Poskytovatelé e-mailových schránek tímto způsobem předchází zasílání spamu. Kvůli vyššímu abuse complaint může dojít ke zhoršení reputace a doručitelnosti.

Číst více

A/B testování

Marketingová metoda s cílem zvyšovat různé metriky (open rate, click rate či konverze). Na základě měření dvou či více verzí (e-mailu, webové stránky) se po získání relevantního výsledku použije úspěšnější. Postupnou optimalizací nastavení dojde ke zlepšení sledovaného parametru.

Číst více

AIDA

AIDA je zkratkou z anglických slov Attention, Interest, Desire a Action, které popisují stupňovitý model chování, který probíhá u zákazníka ovlivněného marketingovou kampaní (upoutat pozornost, vzbudit zájem, vytvořit touhu a dovést k akci).

Číst více

API

API (Application Programmers Interface) je definované rozhraní pro efektivní programování aplikací – sbírka procedur, funkcí či protokolů nějaké knihovny, kterou programátor využívá.

Číst více

Artificial Intelligence (AI)

V překladu umělá inteligence lze označit jako tvorbu strojů řešících komplexní lidské činnosti za užití nejrůznějších modelů. Základem je počítač a počítačový program.

Číst více

Autoresponder

Autoresponder je v internetovém marketingu označení pro software, který automaticky odesílá série e-mailů s předem nastaveným časovým odstupem nebo na základě nějaké akce. 

Číst více

Automatizace

Proces automatického zasílání e-mailů nebo jiné automatické akce na základě několika zdrojů, kterými může být informace z databáze (Reaktivační kampaň – zákazník již dlouhou dobu nenakoupil), událost na webu (např. Opuštěný košík – zákazník nedokončil objednávku) nebo jejich kombinace. 

Při nastavení automatizace se volí následující:

  • KDY má být automatizace odeslána – na základě jaké události
  • KOMU má být odeslána – kontakt, který splňuje definované podmínky
  • CO má být odesláno – jaký obsah (šablona)

Možnosti využití jsou široké a je třeba je přizpůsobit databázi a předmětu podnikání. 

Číst více

Anchor

Prokliknutelná podtržená slova, která tvoří odkaz na jinou stránku. Pokud jsou v anchor textu obsažena klíčová slova, významným způsobem zvyšují hodnocení dané stránky vyhledávači, a tím i její pozici.

Číst více

Adresa pro odpovědi (Reply to address)

E-mailová adresa, na kterou se pošle odpověď. Často bývá stejná jako rozesílací, ale většina nástrojů nabízí možnost přeposílání na odlišnou adresu.

Číst více

Average Per Contact

Akce/údaj je přepočítaný na kontakt. Např. open rate je 10 %, v přepočtu na kontakt tedy otevřelo 0,1.

Číst více