vydané společností Targito.com, s.r.o., IČO: 28445937, se sídlem Jungmannovo náměstí 753/18, 110 00 Praha 1 – Nové Město, jednající Vladanem Hejnicem, jednatelem, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 142052 (dále jen “Targito” nebo “správce”)

pro poskytování služeb spojených s provozováním webových stránek dostupných na https://www.targito.com/

Zpracováváme vaše osobní údaje ze zákonem stanovených důvodů, za účelem plnění smlouvy nebo na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud se nejedná o zpracování osobních údajů ani z jednoho z těchto důvodů, pak si vyžádáme váš souhlas.

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost Targito.com, s.r.o. Jako správce určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Jak nás můžete kontaktovat

Pokud budete mít jakékoliv otázky k ochraně svých osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím e-mailové adresy dpo@vivmail.cz nebo poštou na adresu společnosti. Rádi vám na vaše otázky odpovíme.

Rozsah a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami sdělíte, a to pro naplnění účelu poskytování služeb, plnění smlouvy, organizace webinářů a seminářů. Jedná se o tyto údaje:

 • jméno a příjmení,
 • kontaktní údaje (zejména e-mail, telefonní číslo),
 • počet e-mailových kontaktů ve vaší databázi,
 • název vašich webových stránek nebo e-shopu,
 • fakturační údaje a bankovní spojení (údaje nezbytné k vedení účetnictví a realizaci plateb za poskytované služby),
 • informace, které nám sdělíte v rámci komunikace s námi (zejména se bude jednat o vaše otázky a odpovědi na vaše dotazy, komunikace s vámi),
 • IP adresa,
 • cookies,
 • případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě.

Používání a přenos informací získaných z rozhraní Google API společností Targito do jakékoli jiné aplikace se řídí Zásadami používání dat uživatelů služeb Google API, včetně požadavků na omezené použití.

Webové stránky. Zpracováváme informace o tom, kdy navštívíte a prohlížíte si naše webové stránky. Tyto informace mohou zahrnovat např. IP adresu, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Také můžeme nahlédnout do historie vašeho chování na webových stránkách, např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které nabízené služby jsou vám zobrazeny. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí pseudonymizované. 

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu apod.).

Tato data můžeme shromažďovat jako součást protokolu nebo pomocí souborů cookies nebo jiných technologií pro sledování. 

Cookies používáme k následujícím účelům:

 • fungování webových stránek,
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,
 • cílení reklamy.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. 

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Souhlas splňuje definiční znaky souhlasu podle článku 4 bodu 11 GDPR: Je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. 

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí. To neplatí, pokud jste se registrovali prostřednictvím formulářů na našem webu, a údaje, které získáme při vaší návštěvě našeho webu odpovídají informacím, které jste nám sdělili v souvislosti s takovou registrací či při uzavření smlouvy týkající se využívání našeho produktu platformy Targito. V tom případě jsme schopni tyto údaje spárovat. I tak k nim však přistupujeme v souladu se zákonnými povinnostmi na ochranu osobních údajů.  

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Cookies jsou dále zpracovávány podle účelu následujícími zpracovateli:
Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovávány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovávány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Osobní údaje získané automaticky nebo smluvními partnery. Můžeme zpracovávat osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, od našich smluvních partnerů a vzájemně je kombinovat s osobními údaji, které nám jsou dobrovolně poskytovány.  

Personalizovaná reklama. Spolupracujeme s třetími stranami, abychom spravovali a zobrazovali naši reklamu na webových stránkách třetích osob. 

Soutěže a další propagační akce. Na našich webových stránkách nebo prostřednictvím sociálních sítí můžeme provádět průzkumy, pořádat soutěže nebo jiné propagační akce. Vaše účast v našich propagačních akcích je dobrovolná. V rámci těchto průzkumů, soutěží a propagačních akcí po vás můžeme žádat osobní údaje, např. jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, uživatelské jméno a podobné údaje. Osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme ke správě těchto propagačních akcí nebo i za jiným účelem, pokud je to uvedeno v podmínkách konkrétní propagační akce.

Sociální sítě. Máme profil na Facebooku, Instagramu, Twitteru a LinkedInu. Veškeré informace, sdělení nebo materiály, které jsou prostřednictvím platformy sociálních médií poskytovány, jsou poskytovány také podle zásad zpracování osobních údajů těchto platforem.

Registrace k odebírání obchodních sdělení (newsletter). Pokud se zaregistrujete do našeho newsletteru, budeme vám posílat zajímavé informace v oblasti e-mail marketingu a naší platformy Targito. Zasílání těchto zpráv můžete vždy zrušit kliknutím na odhlašovací odkaz, který je v každé takové zprávě obsažen. 

Komunikace se zákaznickou podporou nebo jiné dotazy. Pokud jste nás kontaktovali e-mailem, telefonicky nebo v rámci kontaktního formuláře na našich webových stránkách nebo na sociálních sítích, pak vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu. 

Webináře a jiné akce. Pořádáme webináře, semináře a jiné akce. Zpracováváme vaše osobní údaje, které vyplníte v objednávkovém formuláři. Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy, tj. vaší účasti na akci. Na některých našich živých akcích pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci, a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět před pořádáním živé akce.

Pokud jste se přihlásili na náš webinář či jinou akci, dáváte tím zároveň souhlas se zasíláním obchodních sdělení (newsletteru).

Zájem o zaměstnání. Na našem webu inzerujeme volné pracovní pozice a také možnost registrovat se u nás pro případ budoucího uvolnění či vytvoření vhodného pracovního místa.Všechny osobní údaje, které nám poskytnete vyplněním příslušných formulářů zpracováváme pouze za účelem plnění takto vzniklého smluvního vztahu. 

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Předávání osobních údajů 3. osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. 

Používáme pouze prověřené zpracovatele, se kterými máme uzavřenou písemnou smlouvu, a kteří nám poskytují minimálně stejné záruky jako my vám. Jedná se pouze zpracovatele, kteří jsou z Evropské unie nebo s nimiž máme uzavřené standardní smluvní doložky v souladu s čl. 46 GDPR a kteří poskytují vašim osobním údajům srovnatelnou úroveň ochrany jako v případě použití GDPR a českých právních předpisů. Všichni tito naši zpracovatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme je zpřístupnili v souladu s těmito zásadami.

Jedná se o tyto zpracovatele:

 • Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
 • Snowflake Computing Netherlands B.V., sídlem FOZ Building, Gustav Mahlerlaan 300-314, 1082 ME Amsterdam, Netherlands
 • MessageBird B.V., sídlem Trompenburgstraat 2C1079 TX Amsterdam, Netherlands
 • Amazon Web Services, sídlem Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210
 • DataLook BI s.r.o., sídlem Krunertova 464/10, 500 04 Hradec Králové – Kukleny, IČ 11793007
 • Mailnatives s.r.o., sídlem Piletická 486, 503 41 Hradec Králové, IČ 07891768
 • Recombee s.r.o., sídlem Rybná 716/24, 110 00 Staré Město, IČ 04650131. 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Vaše práva

Můžete nás požádat o přístup k osobním údajům a vyžádat opravu, změnu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů tam, kde jsou nepřesné nebo byly zpracovány v rozporu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování.

Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů lze uplatnit na e-mailu dpo@vivmail.cz, osobně či poštou na adrese správce.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám v zákonné lhůtě doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. 

Právo vznést námitku můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje neoprávněně.

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístups tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Máte právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. 

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady dobu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud budete nespokojeni, můžete kdykoliv podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (více na https://www.uoou.cz/).

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, pokud jste naším klientem nebo pokud jste se zúčastnili některého našeho webináře či jiné akce, a to na základě našeho oprávněného zájmu.
V jiných případech (např. registraci pro odběr novinek) vám tyto e-maily posíláme jen na základě vašeho souhlasu. 

Ve všech případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Závěr

Tyto Zásady zpracování osobních údajů mohou být změněny pouze písemně. O tom budou uživatelé informováni prostřednictvím našich webových stránek, newsletterem nebo e-mailem.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se našich zásad zpracování osobních údajů se na nás prosím kontaktujte na e-mailu dpo@vivmail.cz.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 1.5.2022.