Jestliže odběratel označí rozesílku jako spam, dojde k tzv. Abuse Complaint. Při velkém množství nahlášení může spadnout velká část rozesílky do spamu, a to i těm uživatelům, kteří jako spam rozesílku neoznačili. Poskytovatelé e-mailových schránek tímto způsobem předchází zasílání spamu. Kvůli vyššímu abuse complaint může dojít ke zhoršení reputace a doručitelnosti.