AIDA je zkratkou z anglických slov Attention, Interest, Desire a Action, které popisují stupňovitý model chování, který probíhá u zákazníka ovlivněného marketingovou kampaní (upoutat pozornost, vzbudit zájem, vytvořit touhu a dovést k akci).