API (Application Programmers Interface) je definované rozhraní pro efektivní programování aplikací – sbírka procedur, funkcí či protokolů nějaké knihovny, kterou programátor využívá.