Proces automatického zasílání e-mailů nebo jiné automatické akce na základě několika zdrojů, kterými může být informace z databáze (Reaktivační kampaň – zákazník již dlouhou dobu nenakoupil), událost na webu (např. Opuštěný košík – zákazník nedokončil objednávku) nebo jejich kombinace. 

Při nastavení automatizace se volí následující:

  • KDY má být automatizace odeslána – na základě jaké události
  • KOMU má být odeslána – kontakt, který splňuje definované podmínky
  • CO má být odesláno – jaký obsah (šablona)

Možnosti využití jsou široké a je třeba je přizpůsobit databázi a předmětu podnikání.