Akce/údaj je přepočítaný na kontakt. Např. open rate je 10 %, v přepočtu na kontakt tedy otevřelo 0,1.