Autoresponder je v internetovém marketingu označení pro software, který automaticky odesílá série e-mailů s předem nastaveným časovým odstupem nebo na základě nějaké akce.