Mobile first je postup tvorby responzivního HTML dokumentu od nejmenších obrazovek (mobil) až po ty větší (desktop). Omezená velikost obrazovky vede tvůrce k selektování obsahu a použití jen těch nejdůležitějších informací, což je pak výhodné i pro velké obrazovky.