V případě, že dojde k odmítnutí e-mailu na straně příjemce kvůli obsahu. Obvykle zpráva není doručená kvůli příloze či je zpráva příliš dlouhá.