Jestliže dojde na straně příjemce k odmítnutí e-mailu (obvykle z bezpečnostních důvodů), dojde k tzv. zablokování neboli mail block. Příkladem může být to, že odesílatel je na black listu.