Landing page je v on-line marketingu označení cílové (nebo záchytné) webové stránky, která se zobrazí jako reakce při kliknutí na reklamní odkaz. Takovou reklamou může být např. banner, placený odkaz, PPC inzerát či newsletter.