Registroval se a nenakoupil v kontextu B2B?

Výzva pro e-mail marketing!

Cíl kampaně

Hlavním cílem bylo vyšší a rychlejší zapojení nově získaných klientů do nákupního procesu a následné budování vztahu. Sekundární cíl byla minimalizace investovaného času a nákladů obchodního týmu na cestě zákazníka ze stavu “registroval se”, přes stav “realizoval první nákup”, až po stav “stal se věrným zákazníkem.”

Kampaň řečí čísel za rok 2018

Výsledky kampaně registroval se a nenakoupil v kontextu B2B pro klienta Activa. Nákady kampaně 54 127,58 Kč, celkové tržby 4 771 056 Kč, 1 171,45 %.


V čem je kampaň unikátní

 • Komplexní analýza na základě komparace dat z e-mail marketingové platformy, Google Analytics a transakční historie za období kalendářního roku 2017.
 • Implementace automatizovaného a personalizovaného řešení, vycházejícího ze zmíněné analýzy, jehož cílem bylo zvýšit poměr okamžitého zapojení zákazníků do nákupního procesu.
 • Dlouhodobý marketingový potenciál. V kontextu B2B business modelu Activa spol. s r.o. se investice do nového zákazníka, který se poté stane věrný této značce, mnohonásobně vrátí.
 • Úspora času nejen marketingového, ale i obchodního týmu, kterému částečně odpadla povinnost dodatečné komunikace k prvnímu nákupu po registraci a starost o zákazníka při jeho prvních krocích.


Spolupráce krok za krokem

 • Navržení komplexní strategie pro rok 2018. Identifikace příležitostí pro zvýšení efektivity a minimalizace časových / finančních investic do e-mail marketingu.
 • Navržení automatizované kampaně “Registroval se a nenakoupil“, která je předmětem této případové studie a na ní navazující kampaně.
 • V případě, že se zákazník registroval sám a nenakoupil, interval pro “připomenutí se” byl na základě analýzy dat nastaven na 72 hodin od registrace.
 • Pokud zákazníka registroval obchodní zástupce, byl interval pro “připomenutí se” nastaven na 14 kalendářních dnů od registrace.
 • Obsah kampaně kromě základních informací o společnosti Activa spol. s r.o. a obsahuje i kontaktní údaje na obchodníka doplněné o výběr nejčastěji prodávaných produktů z nejoblíbenějších kategorií.
 • Celá automatizovaná kampaň byla od prvního momentu připravovaná tak, aby byla zcela v souladu s příchodem GDPR a nová legislativa na ni neměla vliv.
 • Po vytvoření a spuštění automatizované kampaně byl obsah pravidelně A/B testován a dle výsledků revidován.
 • Stejně tak byly monitorovány výsledky automatizované kampaně v průběhu celého roku. Na jejich základě proběhly dílčí změny v logice nastavení a obsahu pro rok 2019.
 • Analýza a komparace dat z Google Analytics a transakční historie za období kalendářního roku 2018 a příprava navazující strategie pro rok 2019.


Chcete znát detailní výsledky? Stačí vyplnit formulář a už to jede…