Registroval se a nenakoupil v kontextu B2B?

Výzva pro e-mail marketing!

Cíl kampaně

Hlavním cílem bylo vyšší a rychlejší zapojení nově získaných klientů do nákupního procesu a následné budování vztahu. Sekundární cíl byla minimalizace investovaného času a nákladů obchodního týmu na cestě zákazníka ze stavu “registroval se”, přes stav “realizoval první nákup”, až po stav “stal se věrným zákazníkem.”

Kampaň řečí čísel za rok 2018


V čem je kampaň unikátní

 • Komplexní analýza na základě komparace dat z e-mail marketingové platformy, Google Analytics a transakční historie za období kalendářního roku 2017.
 • Implementace automatizovaného a personalizovaného řešení, vycházejícího ze zmíněné analýzy, jehož cílem bylo zvýšit poměr okamžitého zapojení zákazníků do nákupního procesu.
 • Dlouhodobý marketingový potenciál. V kontextu B2B business modelu Activa spol. s r.o. se investice do nového zákazníka, který se poté stane věrný této značce, mnohonásobně vrátí.
 • Úspora času nejen marketingového, ale i obchodního týmu, kterému částečně odpadla povinnost dodatečné komunikace k prvnímu nákupu po registraci a starost o zákazníka při jeho prvních krocích.


Spolupráce krok za krokem

 • Navržení komplexní strategie pro rok 2018. Identifikace příležitostí pro zvýšení efektivity a minimalizace časových / finančních investic do e-mail marketingu.
 • Navržení automatizované kampaně “Registroval se a nenakoupil“, která je předmětem této případové studie a na ní navazující kampaně.
 • V případě, že se zákazník registroval sám a nenakoupil, interval pro “připomenutí se” byl na základě analýzy dat nastaven na 72 hodin od registrace.
 • Pokud zákazníka registroval obchodní zástupce, byl interval pro “připomenutí se” nastaven na 14 kalendářních dnů od registrace.
 • Obsah kampaně kromě základních informací o společnosti Activa spol. s r.o. a obsahuje i kontaktní údaje na obchodníka doplněné o výběr nejčastěji prodávaných produktů z nejoblíbenějších kategorií.
 • Celá automatizovaná kampaň byla od prvního momentu připravovaná tak, aby byla zcela v souladu s příchodem GDPR a nová legislativa na ni neměla vliv.
 • Po vytvoření a spuštění automatizované kampaně byl obsah pravidelně A/B testován a dle výsledků revidován.
 • Stejně tak byly monitorovány výsledky automatizované kampaně v průběhu celého roku. Na jejich základě proběhly dílčí změny v logice nastavení a obsahu pro rok 2019.
 • Analýza a komparace dat z Google Analytics a transakční historie za období kalendářního roku 2018 a příprava navazující strategie pro rok 2019.


Chcete znát detailní výsledky? Stačí vyplnit formulář a už to jede…