Říká se, že začátek roku je vhodný čas pro změnu. Jedna takový změna se týká i nás – v čele firmy vystřídá Martina Štěpaníka dosavadní CTO Jan Baštýř.

Martin tu odvedl kus dobré práce. Pod jeho vedením se firma za tři roky více než zdvojnásobila. Co se týče obratu i počtu zaměstnanců. Nutno dodat, že bez nutnosti využití externího financování… Ale každý to známe – někdy je potřeba zvednout kotvy a odpovědět na volání nové výzvy. Tak jako to rozhodl udělat Martin. Přejeme mu, aby se i v dalším projektu opět podařilo zopakovat úspěch, který měl s Targitem.

I když změna platí od dnešního dne, pro vás, naše klienty a partnery, se tím nic nemění. Martin zůstane ještě nějakou dobu ve firmě aktivní, abychom zajistili hladký přesun veškeré agendy. Vzhledem k tomu, že Honza je dokonale obeznámen s chodem firmy, protože patří mezi její zakladatele, věříme, že si v praktickém životě změny ani nevšimnete.


O novinkách, které nás pod taktovkou nového CEO čekají, si řekneme více v samostatném rozhovoru. Teď má Martin i Honza plné ruce předávání. A tak jsme se zeptali každého jen na jednu otázku…

Honzo, nebude ti v židli CEO chybět programování?

JB: Ono už v roli CTO se mi čistý čas na programování neustále krátil a dá se říci, že hezkou řádku let nechávám opravdové programování na kolegy, kteří se tomu věnují full-time. Svůj čas jsem využíval především na ověření konceptů a hledání nových cest, jak přinést našim klientům něco unikátního.
Ale jsem přesvědčen, že stejně jako v minulosti, si stále najdu čas na posouvání Targita i z té technické části, i kdyby to mělo být po nocích jako za dávných časů studentských let.

Martine, děkujeme za tvoje vedení a péči, kterou jsi nám věnoval. Je něco, co bys chtěl Targitu a/nebo našim klientům popřát na rozloučenou?

MŠ: Především bych chtěl poděkovat všem, kdo se podíleli na úspěšném rozvoji Targita v posledních letech. Všem zaměstnancům a našim klientům díky kterým se podařilo posunout Targito na nynější úroveň.
Bylo to krásné období, potkal jsem mnoho velmi inteligentních a příjemných lidí a získal řadu zkušeností – i za to jsem vděčný všem těm, kteří byli okolo mě, tj. klientům, týmu i firmě samotné.
Podařilo se nám společně vyřešit řadu výzev a řada z nich nás (vás) ještě čeká. V tom bude spočívat mé přání. Přeji všem, aby se podařilo najít řešení na všechny aktuální i budoucí výzvy. A aby Targito bylo nástrojem, který klienti každodenně rádi (a naplno!) využívají k podpoře růstu jejich obratu.