Chceme se pochlubit. S klientem Bonami se nám podařila téměř neuvěřitelná změna. Během měsíce jsme dosáhli 42% nárůstu obratu na českém trhu, přičemž jsme poslali o 45 % méně e-mailů. A podobné výsledky vidíme i na dalších trzích. Jak je to možné?

Data před domněnkami

Bonami je velký e-shop s velmi aktivní komunikací. Z toho důvodu měli nasazené vlastní preferenční centrum, které zákazníkům umožňovalo si nastavit frekvenci komunikace:

  • denně (OD) – posílá se denně
  • týdně (OW) – posílá se 2x týdně
  • specials only (SO) – přibližně 1x měsíčně

Pokud však zákazník v preferenčním centru aktivně nevybral žádnou z možností, posílala se mu každodenní komunikace. Stála za tím úvaha, že čím více se e-mailů rozešle, tím více obratu se vygeneruje.

Pro Bonami jsme připravili preferenční centrum na straně Targito, které se řídí striktně daty. Vytvořili jsme novou logiku oslovování, která zachová klientovu zvyklost segmentace (OD, OW, SO), ale přitom se řídí preferencemi zákazníka. Zdrojem dat je chování v e-mailu, na webu i v objednávkách. Nicméně bereme v potaz i názor zákazníka, který má aktivní možnost volby a může si sám frekvenci upravit.

Co k tomu vedlo?

Bonami se v létě 2023 rozhodlo využívat naše nové služby – pravidelně dedikovaný čas Targito specialisty, který dále rozvíjí e-mailingové kampaně klienta dle předem stanoveného plánu. Jednou z prvních aktivit, kterou jsme v tomto novém nastavení spolupráce realizovali, bylo právě změna segmentace na základě preferencí rozesílky. Naším primárním cílem bylo nastavení správné práce s kontakty. Po nové segmentaci jsme očekávali zlepšení doručitelnosti, díky rozesílání na zákazníky, kteří mají o nabídky opravdu zájem.

Co všechno se změnilo?

Dalo by se s klidem říct, že úplně všechno. Napříč všemi sledovanými metrikami je viditelná pozitivní změna. V mnoha případech dokonce v dvojciferných číslech pro ilustraci uvádíme např.:

Po jak dlouhé době je vidět změna?

Nastavení logiky a technického řešení kampaní pro 10 zemí trvalo 2 měsíce. A výsledky bylo vidět okamžitě. Nyní bude potřeba každou zemi sledovat a optimalizovat podle tamějších výsledků.

Co na to říká klient?

„Společně jsme dokázali v krátkém čase výrazně vylepšit a zefektivnit práci s našimi kontakty, což se ihned pozitivně projevilo v našich číslech. Díky specialistovi z Targita jsme ušetřili nejen čas, ale i omezené kapacity v našem týmu. O co jsme se v Bonami pokoušeli již dlouho, jsme s Targitem vymysleli a implementovali za pouhé 2 měsíce.“ Tereza Michalcová, Bonami.

Projektová manažerka Barbora Šmídová dodává: „S Bonami jsme začali pracovat intenzivněji a jako první zásadní krok jsme zvolili optimalizaci segmentů, kde jsme začali více využívat stávající data o zákaznících tak, aby byly mailingové kampaně co nejvíce cílené. Analyzovali jsme zákaznické chování(v objednávkách, na webu, v mailingu…) a preference, abychom mohli vytvořit specifické segmenty pro různé skupiny zákazníků. Tato případová studie s Bonami nám potvrdila, že správné využití dat a cílená segmentace jsou pro mailing klíčové.“


Chytáte se za hlavu, že není ve vašich silách takové změny realizovat v kolotoči každodenní agendy? Právě proto jsou tu Targito služby. Využijte časovou i znalostní kapacitu našich specialistů a nechte nás pracovat na rozvoji vašich kampaní. A klidně i na té dennodenní agendě, která vám bere čas na strategičtější úkoly. Stačí oslovit svého projektového manažera nebo vyplnit kontaktní formulář níže.