Ochrana osobních údajů

Naše společnost Targito.com s.r.o., se sídlem na Jungmannově náměstí 753/18, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 28445937, DIČ: CZ28445937 je registrovaná na Městském soudě v Praze, oddíl C, vložka 142052.


Abychom se zlepšovali v našem marketingu a abychom vám lépe rozuměli, tak zpracováváme některé vaše osobní údaje. Ale nebojte se, jedná se pouze o to na jaké stránky se díváte, zda se na nás díváte z mobilu apod. My pak můžeme přizpůsobit naše stránky vám a dalším návštěvníkům, aby váš zážitek byl co nejlepší. Když se díváte na nějaký článek, můžeme vám pak přes reklamu nabídnout navazující článek. Prostě vše děláme pro to, aby jste se s námi cítili dobře, vzdělávali a pomáhali vám.

Máte zájem, abychom vám pomohli s komunikací s vašimi zákazníky?


Pak asi zanecháte na sebe kontakt. Kontaktem myslíme jméno, příjmení, kontaktní e-mail, telefon a případně jméno firmy, které můžeme pomoci. Tento kontakt využijeme pro komunikaci s vámi. Současně se vás ptáme, zda chcete jako první se dozvědět o novinkách v našem oboru nebo o naší společnosti. Odběr novinek můžete kdykoliv zrušit přímo z e-mailu, to je pro vás nejjednodušší.

Chcete se stát našimi klienty nebo už jimi jste?


Pak máme pro náš smluvní vztah také smlouvu o zpracování osobních údajů. To proto, abyste si byli jisti jak pracujeme s osobními daty vašich zákazníků. U nás jsou v bezpečí, to garantujeme. Máme velmi přísně interní procesy a pravidla. S osobními daty nepracujeme jinak než nám sami řeknete.

Spolupracujeme jako obchodní partneři?


Moc rádi spolupracujeme a to jak s agenturami, tak jednotlivými odborníky. Osobní údaje, které nám předáte, využíváme pouze pro přípravu smluvní dokumentace a další komunikaci mezi námi. Pokud nám předáte kontakt na potenciálního klienta, pak ho využijeme jen pro kontaktování ohledně potenciální spolupráce s námi.

Zapsali jste se jen do newsletteru?


Rozumíme, že vše chce svůj čas. Pomocí newsletteru vzděláváme veřejnost a informujeme o plánovaných nebo právě proběhlých akcích. Z newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit.

Stále hledáme nové kolegy a pokud vás naše práce zaujala, asi nám budete chtít poslat vaše CV.


Hledáme k sobě kolegy dva typy kolegů. První typ jsou kolegové, kteří nám řeknou CO máme dělat a ne naopak. Za tuto schopnost, znalost a zkušenost velmi dobře zaplatíme. Hledáme, ale také talenty s potenciálem. Rádi je vše naučíme, ale musí počítat s tím, že oni budou svůj volný čas investovat do dalšího vzdělávání a my jim nabídneme adekvátní odměnu a možnost si vše vyzkoušet.

Pokud nám pošlete své CV, budeme rádi. Využijeme ho jen pro naši potenciální spolupráci. pokud se nedomluvíme, tak si ho ponecháme pro případnou budoucí spolupráci. Otevíráme stále nové pozice a je možné, že ještě nyní nenastal správný čas spolupracovat, ale to se může v budoucnu změnit.

Kdo má k vašim datům přístup? 


Vešekerá osobní data zůstanou vždy u nás, v našich systémech. Systémy často jsou umístěné mimo ČR, ale dbáme na to, aby to bylo vždy v EU. Pokud jsou osobní data uložena mimo EU, pak daná země má jiný smluvní režim mezi EU a zemí samotnou (např.USA). Naši technologičtí partneři nemají přístup k osobním datům, které u nich máme uloženy. S osobními daty mohou pracovat spolupracující kolegové, kteří nejsou u nás v pracovním poměru. V takovém případě máme s nimi uzavřenou smlouvu o ochraně informaci v minimálním rozsahu jako se správci osobních dat nebo jejími vlastníky.

A nyní něco pro právníky:


Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, vám mimo jiné dává právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si od nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Souhlas lze kdykoliv odvolat a proti zpracování na základě tzv. oprávněného zájmu lze vznést námitku. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud. My ale věříme, že se to nestane, protože máte možnost nám nejprve zavolat a vše si můžeme vysvětlit. Protože osobní údaje je stavební kámen našeho podnikání, proto se prosím obraťte přímo na mne – Vladan Hejnic, CEO Targito.com vladan.hejnic@vivmail.cz.